سیمکات
کد کاربر
رمز
 

 

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند

با توجه به ابلاغ مدیرعامل محترم از روز دوشنبه یکم مرداد ماه نود و هفت تمامی مکاتبات می‌بایست در سیستم اتوماسیون انجام شود. لذا از همکاران محترم تقاضا می شود کلیه مشکلات و موارد خود را توسط ارسال پیام، در سیستم اتوماسیون، به ادمین سیستم، اعلام نمایند.

درضمن هرگونه اعلام مشکل خارج از اتوماسیون،  فاقد اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>